Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 17)
Gặp Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội (HAPI)
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự tài liệu  (3)
Obtain certified translation of documents  (2)
Chứng thực Hộ chiếu hoặc Giấy chứng minh nhân dân  (2)
Kê khai trực tuyến thông tin về dự án đầu tư
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC)  (3)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Ký Biên bản ghi nhớ để thuê văn phòng cho văn phòng điều hành  (1)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành  (3)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
11
Xác nhận tình trạng hồ sơ
(last modified: 6/1/2018)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

10 mn  -  45 mn
0 ngày  -  12 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội (HAPI)

16 phố Cát Linh, quận Đống Đa , Hà Nội
Điện thoại: +84 43 825 6637
Thư điện tử: sokhdthanoi@hapi.gov.vn
Trang web: http://www.hapi.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Hồ sơ hành chính

T2: 08:00-10:30, 13:30-16:30
T3: 08:00-10:30, 13:30-16:30
T4: 08:00-10:30, 13:30-16:30
T5: 08:00-10:30, 13:30-16:30
T6: 08:00-10:30, 13:30-16:30
T7: 08:00-10:30

Cán bộ giải quyết

Bà Nguyễn Thị Kim Anh

Nhân viên văn phòng
Điện thoại: +84 43 825 7410
Thư điện tử: anhnk@hapi.gov.vn

Kết quả dự kiến

Phiếu trả lời (HAPI) 01 - Phiếu trả lời (HAPI)

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 30mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 5mn - Max. 15mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Max. 12 ngày

Thông tin bổ sung

Nhà đầu tư được đề nghị liên lạc với Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính sau ba ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ để nhận trả lời về tính hợp lệ của hồ sơ hoặc nhận yêu cầu bổ sung hoặc giải trình.

Khi nhà đầu tư nộp lại hồ sơ, HAPI có thể (i) thu lại phiếu giao nhận hồ sơ cũ và cấp một phiếu giao nhận hồ sơ mới hay (ii) chỉ rõ trong phiếu giao nhận hồ sơ cũ những tài liệu bổ sung đã được nộp. Thời gian tối đa theo quy định để cấp Giấy chứng nhận đầu tư sẽ được tính lại kể từ ngày nộp hồ sơ bổ sung.

Đối với những dự án thuộc diện thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư (bao gồm Dự án có quy mô vốn từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên) sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhà đầu tư nộp hồ sơ, nếu hồ sơ đủ điều kiện để thụ lý, HAPI sẽ xem xét và có công văn gửi các Bộ ngành có liên quan để xin ý kiến. Nhà đầu tư có thể được yêu cầu bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của các Bộ ngành có liên quan.

Khiếu nại: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội (HAPI)

Đơn vị giải quyết

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội (HAPI)

16 phố Cát Linh, quận Đống Đa , Hà Nội
Điện thoại: +84 43 825 6637
Thư điện tử: sokhdthanoi@hapi.gov.vn
Trang web: http://www.hapi.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Văn phòng Sở

T2: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T3: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T4: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T5: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T6: 08:00-12:00, 13:00-17:00

Cán bộ giải quyết

Ông Nguyễn Hữu Lương

Phó Chánh Văn Phòng
Điện thoại: + 84 43 825 6637
Thư điện tử: luongnh@hapi.gov.vn
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License