Cơ quan

Luật và các quy định

Biểu mẫu và tài liệu

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội (HAPI)

address Địa chỉ:
16 phố Cát Linh, quận Đống Đa
telephone Điện thoại:
+84 43 825 6637
mail Thư điện tử:

Bộ phận và cán bộ giải quyết

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Hồ sơ hành chính

T2: 08:00-10:30, 13:30-16:30
T3: 08:00-10:30, 13:30-16:30
T4: 08:00-10:30, 13:30-16:30
T5: 08:00-10:30, 13:30-16:30
T6: 08:00-10:30, 13:30-16:30
T7: 08:00-10:30
Bà Nguyễn Thị Kim Anh
Nhân viên văn phòng
Điện thoại  +84 43 825 7410
Thư điện tử  anhnk@hapi.gov.vn
Bà Nguyễn Lệ Thủy
Nhân viên văn phòng
Điện thoại  +84 4 3734 7509

Văn phòng Sở

T2: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T3: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T4: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T5: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T6: 08:00-12:00, 13:00-17:00
Ông Nguyễn Hữu Lương
Phó Chánh Văn Phòng
Điện thoại  + 84 43 825 6637
Thư điện tử  luongnh@hapi.gov.vn

Phòng Đầu tư nước ngoài

T2: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T3: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T4: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T5: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T6: 08:00-12:00, 13:00-17:00
Ông Nguyễn Anh Dũng - Trưởng phòng
Điện thoại  +84 43 826 0257
Mr. Nguyen Anh Le, Head of Division
Điện thoại  +84 4 38260257 / Cell phone: +84 913546770
Thư điện tử  lena@hapi.gov.vn

Bộ phận văn thư

T2: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T3: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T4: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T5: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T6: 08:00-12:00, 13:00-17:00
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License