Danh mục các bước
(Tổng số bước: 2)
Kê khai trực tuyến thông tin về dự án đầu tư
Change to Investment Registration Certificate (IRC)  (2)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
Tóm tắt thủ tục
 

Đến đâu? (1)

Bạn sẽ phải đến các cơ quan sau. Con số này thể hiện số lần phải tiếp xúc với mỗi cơ quan.
Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội (HAPI) (x 2)
1 2
Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội (HAPI)

Kết quả (1)

Mục tiêu thủ tục là nhận các tài liệu này
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
2
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Các yêu cầu về hồ sơ 

Các tài liệu được đánh dấu bằng màu xanh lá sẽ được cung cấp cho bạn trong quá trình thực hiện thủ tục
Request for change to IRC
1
Request for change to IRC
Giấy chứng nhận đầu tư
1
Giấy chứng nhận đầu tư
Phiếu giao nhận hồ sơ
2
Phiếu giao nhận hồ sơ
Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người nhận kết quả
2
Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người nhận kết quả
Văn bản ủy quyền
2
Văn bản ủy quyền
Người đại diện
Giấy ủy quyền
1
Giấy ủy quyền
Giấy giới thiệu
1
Giấy giới thiệu

Chi phí

Miễn phí

Bao lâu ?

Tổng thời gian dự kiến bao gồm thời gian: 1) xếp hàng, 2) tại bàn tiếp nhận, 3) giữa các bước
  Min. Max.
Tổng số thời gian: 1 ngày 3 ngày
trong đó:
Thời gian xếp hàng (tổng cộng): 10mn 1h. 30mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: 20mn 45mn
Thời gian tới bước tiếp theo: 0 ngày 3 ngày

Căn cứ pháp lý

Văn bản pháp luật điều chỉnh thủ tục này và nội dung của nó
Law No. 67/2014/QH13 dated November 26 of the National Assembly on Investment Luật Đầu tư số 67/2014/QH13
  Các điều 39, 70.1
Decree No. 118/2015/ND-CP of the Government dated November 12, 2015 providing guidelines for implementation of a number of articles of Law on Investment Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
  Các điều 23, 61
Circular No. 16/2015/TT-BKHDT of the Ministry of Planning and Investment dated November 18, 2015 issuing standard forms for conducting investment procedures and report on investment in Vietnam Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam
  Các điều I.12, II.4
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License