Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 17)
Gặp Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội (HAPI)
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự tài liệu  (3)
Obtain certified translation of documents  (2)
Chứng thực Hộ chiếu hoặc Giấy chứng minh nhân dân  (2)
Kê khai trực tuyến thông tin về dự án đầu tư
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC)  (3)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Ký Biên bản ghi nhớ để thuê văn phòng cho văn phòng điều hành  (1)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành  (3)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
Đề nghị gặp Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội (HAPI)
(last modified: 6/1/2018)
Bước này không bắt buộc

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

10 mn  -  60 mn
0 ngày  -  5 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội (HAPI)

16 phố Cát Linh, quận Đống Đa , Hà Nội
Điện thoại: +84 43 825 6637
Thư điện tử: sokhdthanoi@hapi.gov.vn
Trang web: http://www.hapi.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Hồ sơ hành chính

T2: 08:00-10:30, 13:30-16:30
T3: 08:00-10:30, 13:30-16:30
T4: 08:00-10:30, 13:30-16:30
T5: 08:00-10:30, 13:30-16:30
T6: 08:00-10:30, 13:30-16:30
T7: 08:00-10:30

Cán bộ giải quyết

Bà Nguyễn Thị Kim Anh

Nhân viên văn phòng
Điện thoại: +84 43 825 7410
Thư điện tử: anhnk@hapi.gov.vn

Kết quả dự kiến

Thông tin về cuộc hẹn 01 - Thông tin về cuộc hẹn

Các yêu cầu

Tài liệu này không bắt buộc (nhà đầu tư có thể đến trực tiếp hoặc gửi trước/mang theo công văn đề nghị gặp):
1. Thư đề nghị gặp Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội (HAPI)
Thư đề nghị gặp Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội (HAPI) (Bản gốc )

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 30mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 5mn - Max. 30mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Max. 5 ngày

Thông tin bổ sung

Nhà đầu tư có thể nhận các biểu mẫu và thông tin từ Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, hoặc tải xuống từ website này, hoặc website của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội (HAPI) - http://www.hapi.gov.vn/ (hiện có bằng tiếng Việt). Cuộc họp có thể được tổ chức ngay tuỳ thuộc lịch công tác của cán bộ liên quan. Trong các trường hợp khác, nhà đầu tư cũng có thể gửi đề nghị chính thức đến Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội (HAPI). Thư đề nghị nên bao gồm phụ lục nêu rõ thông tin chi tiết của công ty và dự án đầu tư dự kiến.

Khiếu nại: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội (HAPI)

Đơn vị giải quyết

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội (HAPI)

16 phố Cát Linh, quận Đống Đa , Hà Nội
Điện thoại: +84 43 825 6637
Thư điện tử: sokhdthanoi@hapi.gov.vn
Trang web: http://www.hapi.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Văn phòng Sở

T2: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T3: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T4: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T5: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T6: 08:00-12:00, 13:00-17:00

Cán bộ giải quyết

Ông Nguyễn Hữu Lương

Phó Chánh Văn Phòng
Điện thoại: + 84 43 825 6637
Thư điện tử: luongnh@hapi.gov.vn
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License