Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 17)
Gặp Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội (HAPI)
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự tài liệu  (3)
Obtain certified translation of documents  (2)
Chứng thực Hộ chiếu hoặc Giấy chứng minh nhân dân  (2)
Kê khai trực tuyến thông tin về dự án đầu tư
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC)  (3)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Ký Biên bản ghi nhớ để thuê văn phòng cho văn phòng điều hành  (1)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành  (3)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
6
Yêu cầu dịch tài liệu
(last modified: 6/1/2018)

Các chi phí

( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

VND 3000000
1 ngày  -  5 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Công ty có chức năng dịch thuật hoặc một người dịch cá nhân


Kết quả dự kiến

Phiếu giao nhận hồ sơ 01 - Phiếu giao nhận hồ sơ
Phiếu thu 01 - Phiếu thu

Các yêu cầu

Cá nhân Pháp nhân
For corporate investors
1. 01 - Libre deuda de patente
Quyết định thành lập được hợp pháp hóa lãnh sự (Bản gốc )
or certificate of business registration or certificate of enterprise or equivalent documents
2. 01 - Libre deuda de patente
Báo cáo tài chính kiểm toán của năm gần nhất được hợp pháp hóa lãnh sự (Bản gốc )
For individual investors
1. 01 - Libre deuda de patente
Xác nhận số dư tài khoản ngân hàng được hợp pháp hóa lãnh sự (Bản gốc )

Các chi phí

Thông tin chi tiết về mức phí

Giả thuyết

VND  100,000 cho page
- VND 3,000,000
of translated documents
pages: 30
Phí dịch tài liệu thường dao động trong khoảng từ 100.000 VND đến 500.000 VND cho một trang (400 từ)

Thời gian thực hiện

Khoảng 1 - 5 ngày tuỳ thuộc vào số lượng tài liệu cần dịch.
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 1 ngày - Max. 5 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Decree No. 118/2015/ND-CP of the Government dated November 12, 2015 providing guidelines for implementation of a number of articles of Law on Investment
Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
Điều 4.2
2. Decree No. 23/2015/ND-CP of the Government dated February 16, 2015 on issuance of copies from master registers, issuance of certified true copies from originals, authentication of signatures and contracts
Decree No. 23/2015/ND-CP dated February 16, 2015 of the Government on issuance of copies from master registers, issuance of certified true copies from originals, authentication of signatures and contracts
Các điều 5.1.c, 7, 31

Thông tin bổ sung

Tài liệu bằng tiếng nước ngoài dùng để nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải được dịch ra tiếng Việt bởi một phiên dịch là người có bằng cử nhân ngoại ngữ trở lên về thứ tiếng nước ngoài cần dịch hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên tại nước ngoài đối với thứ tiếng nước ngoài cần dịch. Người dịch sẽ ký lên bản dịch và chữ ký phải được chứng thực bởi Ủy ban Nhân dân cấp huyện. Nhà đầu tư có thể liên lạc với một công ty có chức năng dịch thuật hoặc đến Ủy ban Nhân dân cấp huyện để tìm một người dịch.
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License