Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 17)
Gặp Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội (HAPI)
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự tài liệu  (3)
Obtain certified translation of documents  (2)
Chứng thực Hộ chiếu hoặc Giấy chứng minh nhân dân  (2)
Kê khai trực tuyến thông tin về dự án đầu tư
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC)  (3)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Ký Biên bản ghi nhớ để thuê văn phòng cho văn phòng điều hành  (1)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành  (3)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
8
Yêu cầu chứng thực hộ chiếu hoặc Giấy chứng minh nhân dân
(last modified: 6/1/2018)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

10 mn  -  30 mn
0.5ngày  -  1 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

UBND cấp quận/huyện

Hà Nội

Kết quả dự kiến

Phiếu nhận và hẹn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 01 - Phiếu nhận và hẹn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Các yêu cầu

Cá nhân Pháp nhân
For all types of investors:
1. 01 - Libre deuda de patente
Passport or Vietnamese ID card of legal representative of company to be set up (Bản gốc + 2 Bản sao không cần chứng thực)
For corporate investors, supplement:
1. 01 - Libre deuda de patente
Hộ chiếu hoặc CMND của người đại diện theo ủy quyền (Bản gốc + 2 Bản sao không cần chứng thực)
For individual investors, supplement:
1. 01 - Libre deuda de patente
Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của nhà đầu tư cá nhân (Bản gốc + 2 Bản sao không cần chứng thực)

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 15mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 5mn - Max. 15mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 0.5ngày - Max. 1 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Decree No. 23/2015/ND-CP of the Government dated February 16, 2015 on issuance of copies from master registers, issuance of certified true copies from originals, authentication of signatures and contracts
Decree No. 23/2015/ND-CP dated February 16, 2015 of the Government on issuance of copies from master registers, issuance of certified true copies from originals, authentication of signatures and contracts
Các điều 5.1.a, 5.2.a, 7, 20

Thông tin bổ sung

Hộ chiếu nước ngoài có thể chứng thực tại Ủy ban nhận dân cấp quận, huyện mà không cần hợp pháp hóa lãnh sự. Nhà đầu tư có thể yêu cầu chứng thực với số lượng hồ sơ, tài liệu mà họ muốn. Cần lưu ý là Ủy ban Nhân dân cấp quận, huyện sẽ giữ lại một bản sao chứng thực để lưu hồ sơ. Nhà đầu tư Việt Nam trong công ty có thể thay thế hộ chiếu bằng Giấy chứng minh nhân dân trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Chúng tôi giả thiết là nhà đầu tư cần chứng thực 03 hộ chiếu hoặc Giấy chứng minh nhân dân cho người đại diện theo pháp luật của công ty sẽ được thành lập, cho nhà đầu tư cá nhân và cho người đại diện theo ủy quyền của nhà đầu tư là tổ chức.

Khiếu nại: UBND cấp quận/huyện

Đơn vị giải quyết

UBND cấp quận/huyện

Hà Nội

Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License