Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 17)
Gặp Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội (HAPI)
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự tài liệu  (3)
Obtain certified translation of documents  (2)
Chứng thực Hộ chiếu hoặc Giấy chứng minh nhân dân  (2)
Kê khai trực tuyến thông tin về dự án đầu tư
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC)  (3)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Ký Biên bản ghi nhớ để thuê văn phòng cho văn phòng điều hành  (1)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành  (3)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
9
Nhận bản sao chứng thực hộ chiếu hoặc Giấy chứng minh nhân dân
(last modified: 6/1/2018)

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

UBND cấp quận/huyện

Hà Nội

List of Commune Level People's Committees in Hanoi List of Commune Level People's Committees in Hanoi

Kết quả dự kiến

Bản sao chứng thực hộ chiếu hoặc Giấy chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật 01 - Bản sao chứng thực hộ chiếu hoặc Giấy chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật
Bản sao chứng thực hộ chiếu hoặc Giấy chứng minh nhân dân của nhà đầu tư cá nhân 01 - Bản sao chứng thực hộ chiếu hoặc Giấy chứng minh nhân dân của nhà đầu tư cá nhân
Bản sao chứng thực hộ chiếu hoặc Giấy chứng minh nhân dân của người đại diện theo ủy quyền 01 - Bản sao chứng thực hộ chiếu hoặc Giấy chứng minh nhân dân của người đại diện theo ủy quyền
Phiếu thu lệ phí chứng thực 01 - Phiếu thu lệ phí chứng thực

Các yêu cầu

1. 01 - Libre deuda de patente
Phiếu nhận và hẹn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Bản gốc )

Các chi phí

Thông tin chi tiết về mức phí

Giả thuyết

VND  2,000 cho page
- VND 12,000
đối với trang đầu tiên và trang thứ hai
pages: 6
Tối đa 100.000 VND / tài liệu

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 15mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 5mn - Max. 15mn

Căn cứ pháp lý

1. Joint Circular No. 92 /2008/TTLT-BTC-BTP dated October 17, 2008 of the Ministry of Finance and the Ministry of Justice guiding the rates and the collection, remittance, management and use of fees for the issue of copies and authentication fees
Thông tư liên tịch 92 /2008/TTLT-BTC-BTP
Mục  2.1
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License