Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 46)
Gặp BQL Khu công nghệ cao Hoà Lạc
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu  (2)
Chứng thực hộ chiếu hoặc Giấy chứng minh nhân dân  (2)
Đề nghị đánh giá việc đáp ứng các điều kiện đầu tư  (2)
Xác định phương án địa điểm đối với dự án sử dụng đất  (2)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  (2)
Đăng ký thuế  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đăng báo  (1)
Đề nghị phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM)  (3)
Đề nghị cấp Chứng chỉ quy hoạch hoặc Giấy phép quy hoạch  (2)
Trình thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng chi tiết, tỷ lệ 1/500  (2)
Trình thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết, tỷ lệ 1/500  (2)
Đề nghị thẩm duyệt thiết kế về PCCC (đối với hồ sơ thiết kế cơ sở)  (2)
Đề nghị chấp thuận thiết kế cơ sở  (2)
Đo đạc, khảo sát lập dự án đầu tư  (1)
Đề nghị cho thuê đất  (5)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất  (2)
Đề nghị thẩm duyệt thiết kế về PCCC (đối với hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc bản vẽ thi công)  (2)
Đề nghị cấp Giấy phép xây dựng  (2)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
27
Nộp hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 (áp dụng đối với Các DAĐT XDCT có sử dụng đất với quy mô diện tích ≥ 5ha)
(last modified: 11/26/2016)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

10 mn  -  40 mn
0 ngày  -  10 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hoà Lạc (HHTP MB)

Km 29, Đại lộ Thăng Long, Thạch Thất , Hà Nội
Điện thoại: +84 46 326 9295 /+84 46 326 9294
Thư điện tử: infor@hhtp.gov.vn
Trang web: http://www.hhtp.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Ban Quy hoạch, Xây dựng và Môi Trường

T2: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T3: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T4: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T5: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T6: 08:00-12:00, 13:00-17:00

Cán bộ giải quyết

Bà Trần Ngọc Hà

Phó Giám đốc
Điện thoại: +84 4 6326 9294

Kết quả dự kiến

Phiếu biên nhận hồ sơ 01 - Phiếu biên nhận hồ sơ

Các yêu cầu

1. Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết (Mẫu 2.1.2.a)
Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết (Mẫu 2.1.2.a) (Bản gốc )
2.
Thuyết minh nhiệm vụ (Bản gốc )
theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng
3. 01 - Libre deuda de patente
Các bản vẽ thu nhỏ in màu (Bản gốc )
theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng

Thời gian thực hiện

Theo quy định, thời hạn thẩm định và phê duyệt nhiệm vụquy hoạch chi tiết sẽ là 10 ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồsơ, không kể thời gian bổ sung hồ sơ theo ý kiến thẩm định
Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 10mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 5mn - Max. 30mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Max. 10 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Luật Quy hoạch đô thị số 32/2009/QH12
Luật Quy hoạch đô thị số 32/2009/QH12
Các điều 5, 7, 22, 33
2. Nghị định số 37/2010/NĐ-CP 07/4/ 2010 của Chính phủ về Lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị
Nghị định số 37/2010/NĐ-CP 07/4/ 2010 của Chính phủ về Lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị
Các điều 31, 32, 33, 34
3. Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng
Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng
Mục  I.7
4. Thông tư số 10/20010/TT-BXD ngày 11/08/2010của Bộ xây dựng quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị
Thông tư số 10/20010/TT-BXD ngày 11/08/2010của Bộ xây dựng quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị
Điều 7
5. Quyết định số 01/QĐ-CNCHL ngày 02/01/2014 của Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc ban hành quy định về trình tự đầu tư tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
Quyết định số 01/QĐ-CNCHL ngày 02/01/2014 của Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc ban hành quy định về trình tự đầu tư tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
Điều Phụlục_2.1.2

Thông tin bổ sung

Số lượng hồ sơ: 04 bộ trong đó có ít nhất 01 bộ gốc.
Những dự án đầu tư xây dựng công trình có sử dụng đất với quy mô diện tích ≥ 5ha phải lập và trình thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng và đồ án quy hoạch xây dựng. Những dự án đầu tư xây dựng công trình có sử dụng đất với quy mô diện tích nhỏ hơn 5 ha không phải thực hiện những bước này.

Ai xác nhận thông tin này?

Trung Quynh  NGUYEN (MR.), Deputy Director, 27/11/2014

Khiếu nại: Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hoà Lạc (HHTP MB)

Đơn vị giải quyết

Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hoà Lạc (HHTP MB)

Km 29, Đại lộ Thăng Long, Thạch Thất , Hà Nội
Điện thoại: +84 46 326 9295 /+84 46 326 9294
Thư điện tử: infor@hhtp.gov.vn
Trang web: http://www.hhtp.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Ban Quy hoạch, Xây dựng và Môi Trường

T2: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T3: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T4: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T5: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T6: 08:00-12:00, 13:00-17:00

Cán bộ giải quyết

Ông Nguyễn Thế Hùng

Giám đốc
Điện thoại: +84 4 6326 9294
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License