Cơ quan

Luật và các quy định

Biểu mẫu và tài liệu

Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hoà Lạc (HHTP MB)

address Địa chỉ:
Km 29, Đại lộ Thăng Long, Thạch Thất
telephone Điện thoại:
+84 46 326 9295 / +84 46 326 9294
mail Thư điện tử:

Bộ phận và cán bộ giải quyết

Ban Quy hoạch, Xây dựng và Môi Trường

T2: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T3: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T4: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T5: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T6: 08:00-12:00, 13:00-17:00
Bà Trần Ngọc Hà
Phó Giám đốc
Điện thoại  +84 4 6326 9294
Ông Nguyễn Thế Hùng
Giám đốc
Điện thoại  +84 4 6326 9294

Ban Hỗ trợ đầu tư

T2: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T3: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T4: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T5: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T6: 08:00-12:00, 13:00-17:00
Bà Ngô Thị Thanh Loan
Chuyên viên
Điện thoại  +84 46 326 9295
Thư điện tử  loannt@hhtp.gov.vn
Ông Trần Đắc Trung - Giám đốc
Điện thoại  +84 46 326 9295
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License