Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 46)
Gặp BQL Khu công nghệ cao Hoà Lạc
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu  (2)
Chứng thực hộ chiếu hoặc Giấy chứng minh nhân dân  (2)
Đề nghị đánh giá việc đáp ứng các điều kiện đầu tư  (2)
Xác định phương án địa điểm đối với dự án sử dụng đất  (2)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  (2)
Đăng ký thuế  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đăng báo  (1)
Đề nghị phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM)  (3)
Đề nghị cấp Chứng chỉ quy hoạch hoặc Giấy phép quy hoạch  (2)
Trình thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng chi tiết, tỷ lệ 1/500  (2)
Trình thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết, tỷ lệ 1/500  (2)
Đề nghị thẩm duyệt thiết kế về PCCC (đối với hồ sơ thiết kế cơ sở)  (2)
Đề nghị chấp thuận thiết kế cơ sở  (2)
Đo đạc, khảo sát lập dự án đầu tư  (1)
Đề nghị cho thuê đất  (5)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất  (2)
Đề nghị thẩm duyệt thiết kế về PCCC (đối với hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc bản vẽ thi công)  (2)
Đề nghị cấp Giấy phép xây dựng  (2)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
24
Nhận Quyết định phê duyệt Báo cáo ĐTM
(last modified: 11/26/2016)

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

18 Huỳnh Thúc Kháng - Đống Đa , Hà Nội
Điện thoại: + 84 4 3773 1566
Fax: +84 4 3773 1566
Trang web: http://tnmtnd.hanoi.gov.vn/

Bộ phận giải quyết

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC

T2: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T3: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T4: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T5: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T6: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T7: 08:00-12:00

Cán bộ giải quyết

Bà Ngụy Minh Châu

Chuyên viên
Điện thoại: +84 4 3773 1563

Kết quả dự kiến

Quyết định phê duyệt Báo cáo ĐTM Quyết định phê duyệt Báo cáo ĐTM
Biên lai thu lệ phí (ĐTM) 01 - Biên lai thu lệ phí (ĐTM)
01 Báo cáo đánh giá tác động môi trường (đã được STNMT xác nhận, đóng dấu vào trang phụ bìa) 01 Báo cáo đánh giá tác động môi trường (đã được STNMT xác nhận, đóng dấu vào trang phụ bìa)

Các yêu cầu

1. 01 - Libre deuda de patente
Phiếu nhận và hẹn trả kết quả (Bản gốc )
2. 01 - Libre deuda de patente
Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người nhận kết quả (Bản gốc )
(xuất trình để kiểm tra)
3. 01 - Libre deuda de patente
Giấy giới thiệu (Bản gốc )
của công ty được ký bởi người đại diện theo pháp luật và đóng dấu bởi công ty cho người nhận kết quả

Các chi phí

Thông tin chi tiết về mức phí

Giả thuyết

VND 300,000

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 10mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 5mn - Max. 10mn

Căn cứ pháp lý

1. Decision No. 4773/QD-UBND of Hanoi People's Committee dated October 23, 2012 promulgating the administrative procedures in environment sector
Decision No. 4773/QD-UBND of Hanoi People's Committee dated October 23, 2012 promulgating the administrative procedures in environment sector
Mục  III.5.h

Khiếu nại: Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Đơn vị giải quyết

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

18 Huỳnh Thúc Kháng - Đống Đa , Hà Nội
Điện thoại: + 84 4 3773 1566
Fax: +84 4 3773 1566
Trang web: http://tnmtnd.hanoi.gov.vn/

Bộ phận giải quyết

Bộ phận tiếp công dân

T2: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T3: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T4: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T5: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T6: 08:00-12:00, 13:00-17:00

Cán bộ giải quyết

Ông Trịnh Quế Lâm

Chuyên viên
Điện thoại: +84 4 3773 5113
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License