Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 46)
Gặp BQL Khu công nghệ cao Hoà Lạc
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu  (2)
Chứng thực hộ chiếu hoặc Giấy chứng minh nhân dân  (2)
Đề nghị đánh giá việc đáp ứng các điều kiện đầu tư  (2)
Xác định phương án địa điểm đối với dự án sử dụng đất  (2)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  (2)
Đăng ký thuế  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đăng báo  (1)
Đề nghị phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM)  (3)
Đề nghị cấp Chứng chỉ quy hoạch hoặc Giấy phép quy hoạch  (2)
Trình thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng chi tiết, tỷ lệ 1/500  (2)
Trình thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết, tỷ lệ 1/500  (2)
Đề nghị thẩm duyệt thiết kế về PCCC (đối với hồ sơ thiết kế cơ sở)  (2)
Đề nghị chấp thuận thiết kế cơ sở  (2)
Đo đạc, khảo sát lập dự án đầu tư  (1)
Đề nghị cho thuê đất  (5)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất  (2)
Đề nghị thẩm duyệt thiết kế về PCCC (đối với hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc bản vẽ thi công)  (2)
Đề nghị cấp Giấy phép xây dựng  (2)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
18
Nộp hồ sơ đăng ký thuế
(last modified: 11/26/2016)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

10 mn  -  25 mn
-1 ngày  -  3 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Cục Thuế thành phố Hà Nội

G23-24 Thành Công, phố Nguyên Hồng, quận Ba Đình , Hà Nội
Điện thoại: +84 43 762 2241

Bộ phận giải quyết

Bộ phận một cửa

T2: 08:00-11:30, 13:00-16:30
T3: 08:00-11:30, 13:00-16:30
T4: 08:00-11:30, 13:00-16:30
T5: 08:00-11:30, 13:00-16:30
T6: 08:00-11:30, 13:00-16:30
T7: 08:00-11:30, 13:00-16:30

Cán bộ giải quyết

Bà Trương Thị Thu Hiền A

Chuyên viên
Điện thoại: +84 43 762 2241

Kết quả dự kiến

Phiếu hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ thuế 01 - Phiếu hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ thuế

Các yêu cầu

1. Tờ khai đăng ký thuế
Tờ khai đăng ký thuế (Bản gốc )
và bản kê các đơn vị trực thuộc (nếu có) được ký bởi người đại diện theo pháp luật và được đóng dấu của công ty
2. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Bản sao không cần chứng thực)

Thời gian thực hiện

Thời gian tối đa để nhận Giấy chứng nhận đăng ký thuế là 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ
Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 15mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 5mn - Max. 10mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Max. 3 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11
Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11
Các điều 21, 22, 23, 24, 25, 26
2. Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn luật Quản lý thuế về đăng ký thuế
Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn luật Quản lý thuế về đăng ký thuế
Các điều 3, 4, 5, 6, 7, 8

Thông tin bổ sung

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, công ty phải nộp hồ sơ đăng ký thuế.

Ai xác nhận thông tin này?

Dung Tien THAI (MR.), 24/11/2014

Khiếu nại: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Đơn vị giải quyết

Cục Thuế thành phố Hà Nội

G23-24 Thành Công, phố Nguyên Hồng, quận Ba Đình , Hà Nội
Điện thoại: +84 43 762 2241

Bộ phận giải quyết

Bộ phận một cửa

T2: 08:00-11:30, 13:00-16:30
T3: 08:00-11:30, 13:00-16:30
T4: 08:00-11:30, 13:00-16:30
T5: 08:00-11:30, 13:00-16:30
T6: 08:00-11:30, 13:00-16:30
T7: 08:00-11:30, 13:00-16:30

Cán bộ giải quyết

Ông Nguyễn Công Cường

Trưởng bộ phận một cửa
Điện thoại: +84 43 762 2241
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License