Cơ quan

Luật và các quy định

Biểu mẫu và tài liệu

Cục Thuế thành phố Hà Nội

address Địa chỉ:
G23-24 Thành Công, phố Nguyên Hồng, quận Ba Đình
telephone Điện thoại:
+84 43 762 2241

Bộ phận và cán bộ giải quyết

Bộ phận một cửa

T2: 08:00-11:30, 13:00-16:30
T3: 08:00-11:30, 13:00-16:30
T4: 08:00-11:30, 13:00-16:30
T5: 08:00-11:30, 13:00-16:30
T6: 08:00-11:30, 13:00-16:30
T7: 08:00-11:30, 13:00-16:30
Ông Nguyễn Công Cường
Trưởng bộ phận một cửa
Điện thoại  +84 43 762 2241
Bà Trương Thị Thu Hiền A
Chuyên viên
Điện thoại  +84 43 762 2241
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License