Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 80)
Gặp Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội (HAPI)
Xác định địa điểm đầu tư  (1)
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu  (2)
Chứng thực hộ chiếu hoặc Giấy chứng minh nhân dân  (2)
Đề xuất đưa dự án vào danh mục dự án lựa chọn nhà đầu tư  (1)
Đề nghị chỉ định nhà đầu tư thực hiện dự án  (2)
Chứng thực văn bản chỉ định nhà đầu tư  (2)
Đề nghị thỏa thuận địa điểm quy hoạch  (2)
Đo đạc, khảo sát lập dự án đầu tư  (1)
Đề nghị lập chỉ giới đường đỏ và cung cấp số liệu hạ tầng kỹ thuật  (3)
Đề nghị cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng (hoặc thông tin quy hoạch)  (2)
Đề nghị cấp Giấy phép quy hoạch  (2)
Đề nghị chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc sơ bộ  (2)
Trình thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng chi tiết, tỷ lệ 1/500  (2)
Đề nghị thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết, tỷ lệ 1/500  (2)
Đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất  (2)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư  (3)
Nhận kết quả thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuê đất  (1)
Chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  (2)
Khắc dấu và thông báo mẫu con dấu  (3)
Đăng ký thuế  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đăng báo  (1)
Lập dự án đầu tư xây dựng  (1)
Đề nghị phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM)  (3)
Chuẩn bị hồ sơ thiết kế xây dựng  (1)
Đề nghị thẩm duyệt thiết kế về PCCC (đối với hồ sơ thiết kế cơ sở)  (2)
Đề nghị thẩm định thiết kế cơ sở  (2)
Đề nghị cho thuê đất  (2)
Nhận thông báo về số tiền thuê đất phải nộp (đối với trường hợp giá trị thửa đất dưới 30 tỷ đồng)  (1)
Ký hợp đồng thuê đất  (3)
Nộp tiền thuê đất  (1)
Lập phương án cắm mốc phục vụ lập trích lục bản đồ  (3)
Đề nghị bàn giao đất trên thực địa và cấp trích lục bản đồ  (4)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất  (5)
Đề nghị thẩm duyệt thiết kế về PCCC (đối với hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc bản vẽ thi công)  (2)
Đề nghị thẩm tra thiết kế (chỉ áp dụng đối với một số loại công trình theo quy định)  (2)
Đề nghị cấp Giấy phép xây dựng  (2)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
54
Nộp hồ sơ đề nghị thẩm định thiết kế cơ sở
(last modified: 6/28/2015)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

5 mn  -  40 mn
10 ngày  -  20 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Sở Xây dựng Hà Nội

số 52 phố Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng , Hà Nội
Điện thoại: +84 4 3976 2194
Fax: +84 4 3976 1295

Bộ phận giải quyết

Bộ phân tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

T2: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T3: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T4: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T5: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T6: 08:00-12:00, 13:00-17:00

Cán bộ giải quyết

Ông Nguyễn Chí Long

Cán bộ
Điện thoại: +84 4 3974 7352

Kết quả dự kiến

Phiếu nhận và hẹn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 01 - Phiếu nhận và hẹn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Các yêu cầu

1. 01 - Libre deuda de patente
Giấy giới thiệu (Bản gốc )
của công ty được ký bởi người đại diện theo pháp luật và đóng dấu bởi công ty cho người nộp hồ sơ
2. Văn bản đề nghị thẩm định thiết kế cơ sở
Văn bản đề nghị thẩm định thiết kế cơ sở (Bản gốc )
Văn bản pháp lý:
1. Giấy chứng nhận đầu tư (Bản sao chứng thực )
Giấy chứng nhận đầu tư (Bản sao chứng thực )
Hồ sơ về điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn khảo sát gồm:
1. 01 - Libre deuda de patente
Giấy đăng ký kinh doanh (Bản sao chứng thực)
của tổ chức tư vấn khảo sát
2. 01 - Libre deuda de patente
Chứng chỉ hành nghề (Bản sao chứng thực)
của chủ nhiệm khảo sát công trình
Hồ sơ về điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn lập dự án gồm:
1. 01 - Libre deuda de patente
Giấy đăng ký kinh doanh (Bản sao chứng thực)
của tổ chức tư vấn lập dự án
2. 01 - Libre deuda de patente
Chứng chỉ hành nghề (Bản sao chứng thực)
của chủ trì thiết kế công trình
Hồ sơ quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt gồm:
1.
Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được phê duyệt (Bản sao không cần chứng thực)
có đóng dấu xác nhận của chủ đầu tư (công ty)
hoặc Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 được phê duyệt
Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 được phê duyệt (Bản sao không cần chứng thực)
có đóng dấu xác nhận của chủ đầu tư (công ty)
hoặc
Văn bản thông tin quy hoạch kiến trúc (Bản sao không cần chứng thực)
có đóng dấu xác nhận của chủ đầu tư (công ty)
1. Văn bản góp ý về giải pháp phòng cháy và chữa cháy đối với hồ sơ thiết kế cơ sở
Văn bản góp ý về giải pháp phòng cháy và chữa cháy đối với hồ sơ thiết kế cơ sở (Bản sao không cần chứng thực)
có đóng dấu xác nhận của chủ đầu tư (công ty)
2. Quyết định phê duyệt Báo cáo ĐTM
Quyết định phê duyệt Báo cáo ĐTM (Bản sao không cần chứng thực)
có đóng dấu xác nhận của chủ đầu tư (công ty) (nếu có)
hoặc
Bản cam kết bảo vệ môi trường (Bản sao không cần chứng thực)
có đóng dấu xác nhận của chủ đầu tư (công ty) (nếu có)
3.
Văn bản thỏa thuận liên quan theo quản lý chuyên ngành (Bản sao không cần chứng thực)
có đóng dấu xác nhận của chủ đầu tư (công ty)
- quản lý đê điều (nếu có)
- an ninh quốc phòng (nếu có)
- bảo vệ các công trình văn hóa, di tích (nếu có)
- lưới cao áp (nếu có)
4.
Các văn bản đấu nối hạ tầng kỹ thuật (Bản sao không cần chứng thực)
có đóng dấu xác nhận của chủ đầu tư (công ty)
- cấp nước (nếu có)
- thoát nước (nếu có)
- cấp điện (nếu có)
Hồ sơ liên quan đến khảo sát, thiết kế:
1.
Báo cáo khảo sát xây dựng công trình: hiện trạng, địa chất, khảo sát tuyến (nếu có) (Bản gốc )
2.
Thuyết minh dự án đầu tư (Bản gốc )
3.
Bản vẽ thiết kế cơ sở (Bản gốc )
4.
Thuyết minh thiết kế cơ sở (Bản gốc )

Thời gian thực hiện

Thời gian thẩm định thiết kế cơ sở là 20 ngày làm việc đối với dự án nhóm A, 15 ngày làm việc đối với dự án nhóm B và 10 ngày làm việc đối với dự án nhóm C kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định.
Thời gian xếp hàng: Max. 10mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 5mn - Max. 30mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 10 ngày - Max. 20 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014
Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014
Điều 58.4
2. Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Các điều 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
3. Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Điều 1.2
4. Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/03/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/03/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Điều 2
5. Quyết định 56/2013/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND thành phố Hà Nội
Quyết định 56/2013/QĐ-UBND ngày 11/12/2013 của UBND thành phố Hà Nội
Các điều 6, 7
6. Văn bản số 3482/BXD-HĐXD ngày 30/12/2014 của Bộ Xây dựng về việc thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13
Văn bản số 3482/BXD-HĐXD ngày 30/12/2014 của Bộ Xây dựng về việc thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13
Điều III.2.c
7. Văn bản số 254/BXD-HĐXD ngày 09/02/2015 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc thực hiện thẩm định các bước thiết kế, dự toán theo Luật Xây dựng 2014
Văn bản số 254/BXD-HĐXD ngày 09/02/2015 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc thực hiện thẩm định các bước thiết kế, dự toán theo Luật Xây dựng 2014

Thông tin bổ sung

Theo Luật Xây dựng 2014, Cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp thẩm định thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, công trình công cộng, công trình có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan, môi trường và an toàn của cộng đồng đối với dự án sử dụng vốn khác (không là vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách)
Tại đây, chúng tôi giới thiệu trường hợp tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng Hà Nội

Khiếu nại: Sở Xây dựng Hà Nội

Đơn vị giải quyết

Sở Xây dựng Hà Nội

số 52 phố Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng , Hà Nội
Điện thoại: +84 4 3976 2194
Fax: +84 4 3976 1295

Bộ phận giải quyết

Bộ phân tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

T2: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T3: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T4: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T5: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T6: 08:00-12:00, 13:00-17:00

Cán bộ giải quyết

Ông Đào Duy Hải

Phó Chánh văn phòng, Trưởng bộ phận 1 cửa
Điện thoại: +84 4 3974 7352
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License