Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 80)
Gặp Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội (HAPI)
Xác định địa điểm đầu tư  (1)
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu  (2)
Chứng thực hộ chiếu hoặc Giấy chứng minh nhân dân  (2)
Đề xuất đưa dự án vào danh mục dự án lựa chọn nhà đầu tư  (1)
Đề nghị chỉ định nhà đầu tư thực hiện dự án  (2)
Chứng thực văn bản chỉ định nhà đầu tư  (2)
Đề nghị thỏa thuận địa điểm quy hoạch  (2)
Đo đạc, khảo sát lập dự án đầu tư  (1)
Đề nghị lập chỉ giới đường đỏ và cung cấp số liệu hạ tầng kỹ thuật  (3)
Đề nghị cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng (hoặc thông tin quy hoạch)  (2)
Đề nghị cấp Giấy phép quy hoạch  (2)
Đề nghị chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc sơ bộ  (2)
Trình thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng chi tiết, tỷ lệ 1/500  (2)
Đề nghị thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết, tỷ lệ 1/500  (2)
Đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất  (2)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư  (3)
Nhận kết quả thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuê đất  (1)
Chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  (2)
Khắc dấu và thông báo mẫu con dấu  (3)
Đăng ký thuế  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đăng báo  (1)
Lập dự án đầu tư xây dựng  (1)
Đề nghị phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM)  (3)
Chuẩn bị hồ sơ thiết kế xây dựng  (1)
Đề nghị thẩm duyệt thiết kế về PCCC (đối với hồ sơ thiết kế cơ sở)  (2)
Đề nghị thẩm định thiết kế cơ sở  (2)
Đề nghị cho thuê đất  (2)
Nhận thông báo về số tiền thuê đất phải nộp (đối với trường hợp giá trị thửa đất dưới 30 tỷ đồng)  (1)
Ký hợp đồng thuê đất  (3)
Nộp tiền thuê đất  (1)
Lập phương án cắm mốc phục vụ lập trích lục bản đồ  (3)
Đề nghị bàn giao đất trên thực địa và cấp trích lục bản đồ  (4)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất  (5)
Đề nghị thẩm duyệt thiết kế về PCCC (đối với hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc bản vẽ thi công)  (2)
Đề nghị thẩm tra thiết kế (chỉ áp dụng đối với một số loại công trình theo quy định)  (2)
Đề nghị cấp Giấy phép xây dựng  (2)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
Xác nhận tình trạng hồ sơ
(last modified: 6/28/2015)
Bước này không bắt buộc

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

5 mn  -  40 mn
15 ngày  -  25 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội

31b PhốTràng Thi, Quận Hoàn Kiếm , Hà Nội
Điện thoại: +84 4 3823 2313/+84 4 3823 2312
Fax: +84 4 3823 0074
Thư điện tử: support@qhkt.gov.vn
Trang web: http://qhkthn.gov.vn/

Bộ phận giải quyết

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

T2: 08:00-11:30, 13:30-16:30
T3: 08:00-11:30, 13:30-16:30
T4: 08:00-11:30, 13:30-16:30
T5: 08:00-11:30, 13:30-16:30
T6: 08:00-11:30, 13:30-16:30
T7: 08:00-11:30

Cán bộ giải quyết

Bà Trần Thị Ất, Bà Nguyễn Thị Yến

Nhân viên văn phòng
Điện thoại: +84 4 3823 2313
Thư điện tử: support@qhkt.gov.vn

Kết quả dự kiến

Văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ 01 - Văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ

Thời gian thực hiện

Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ này nộp hồ sơ, Sở Quy hoạch - Kiến trúc sẽ thông báo cho chủ đầu tư nếu hồ sơ cần sửa đổi hoặc bổ sung.Nếu không có thông báo, chủ đầu tư sẽ nhận kết quả theo ngày ghi trên Phiếu nhận và hẹn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
Thời gian giải quyết:
* Đối với việc Cấp chứng chỉ quy hoạch: Không quá 20 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp pháp và hợp lệ được tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội.
* Đối với việc Thỏa thuận quy hoạch kiến trúc: Không quá 30 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp pháp và hợp lệ được tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội.
* Lưu ý: Những trường hợp phải lấy ý kiến của các tổ chức khác hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố, Bộ Xây dựng xem xét thì không áp dụng số ngày trả kết quả nêu trên.
Thời gian xếp hàng: Max. 10mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 5mn - Max. 30mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 15 ngày - Max. 25 ngày

Thông tin bổ sung

Khi nhà đầu tư nộp lại hồ sơ, HAUPA có thể (i) thu lại phiếu nhận và hẹn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính và cấp một phiếu mới hay (ii) chỉ rõ trong phiếu nhận và hẹn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cũ những tài liệu bổ sung đã được nộp. Thời gian tối đa theo quy định để ra kết quả sẽ được tính lại kể từ ngày nộp hồ sơ bổ sung.

Ai xác nhận thông tin này?

Van Bac BUI(MR.), 10/11/2014

Khiếu nại: Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội

Đơn vị giải quyết

Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội

31b PhốTràng Thi, Quận Hoàn Kiếm , Hà Nội
Điện thoại: +84 4 3823 2313/+84 4 3823 2312
Fax: +84 4 3823 0074
Thư điện tử: support@qhkt.gov.vn
Trang web: http://qhkthn.gov.vn/

Bộ phận giải quyết

Văn phòng Sở

T2: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T3: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T4: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T5: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T6: 08:00-12:00, 13:00-17:00

Cán bộ giải quyết

Ông Bùi Văn Bắc - Phó Chánh văn phòng Sở

Điện thoại: + 84 4 3823 2313
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License