Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 44)
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự tài liệu  (3)
Obtain certified translation of documents  (2)
Chứng thực Hộ chiếu hoặc Giấy chứng minh nhân dân  (2)
Ký hợp đồng thuê đất nguyên tắc  (1)
Kê khai trực tuyến thông tin về dự án đầu tư
Obtain Investment Registration Certificate (IRC)  (3)
Chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  (2)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp  (5)
Khắc dấu và thông báo mẫu con dấu  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Obtain land use right certificate  (2)
Obtain construction planning information  (2)
Obtain 1/500-scale master plan approval  (2)
Obtain fire prevention and fighting appraisal and approval (for conceptual design dossier)  (2)
Obtain approval on environmental impact assessment  (3)
Request for conceptual design evaluation  (2)
Obtain fire prevention and fighting approval  (2)
Request for construction design evaluation  (2)
Obtain authenticated copies of EIA report approval and certificate of fire fighting  (2)
Obtain construction permit  (2)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
40
Nhận văn bản ý kiến về kết quả thẩm tra thiết kế
(last modified: 1/11/2018)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

5 mn  -  20 mn

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội (HIZA)

Tòa nhà 7 tầng, CC02, KĐT Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Hà Đông , Hà Nội
Điện thoại: +84 4 3356 0426
Fax: +84 4 3356 0460
Thư điện tử: vanthu_bqlkcncx@hanoi.gov.vn
Trang web: http://hiza.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

T2: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T3: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T4: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T5: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T6: 08:00-12:00, 13:00-17:00

Cán bộ giải quyết

Ông Phạm Đức Hùng / Ông Vũ Thanh Tùng

Nhân viên văn phòng
Điện thoại: +84 4 3356 0426
Thư điện tử: phamduchung_bqlkcncx@hanoi.gov.vn

Kết quả dự kiến

Văn bản ý kiến về kết quả thẩm tra thiết kế Văn bản ý kiến về kết quả thẩm tra thiết kế

Các yêu cầu

1. 01 - Libre deuda de patente
Phiếu nhận hồ sơ (Bản gốc )
2. 01 - Libre deuda de patente
Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (Bản gốc )
của người nhận kết quả

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Max. 10mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 5mn - Max. 10mn

Khiếu nại: Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội (HIZA)

Đơn vị giải quyết

Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội (HIZA)

Tòa nhà 7 tầng, CC02, KĐT Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Hà Đông , Hà Nội
Điện thoại: +84 4 3356 0426
Fax: +84 4 3356 0460
Thư điện tử: vanthu_bqlkcncx@hanoi.gov.vn
Trang web: http://hiza.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

T2: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T3: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T4: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T5: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T6: 08:00-12:00, 13:00-17:00

Cán bộ giải quyết

Ông Phí Ngọc Hà

Phó Chánh Văn phòng
Điện thoại: +84 4 3356 0426
Thư điện tử: phingocha_bqlkcncx@hanoi.gov.vn
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License