Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 44)
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự tài liệu  (3)
Obtain certified translation of documents  (2)
Chứng thực Hộ chiếu hoặc Giấy chứng minh nhân dân  (2)
Ký hợp đồng thuê đất nguyên tắc  (1)
Kê khai trực tuyến thông tin về dự án đầu tư
Obtain Investment Registration Certificate (IRC)  (3)
Chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  (2)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp  (5)
Khắc dấu và thông báo mẫu con dấu  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Obtain land use right certificate  (2)
Obtain construction planning information  (2)
Obtain 1/500-scale master plan approval  (2)
Obtain fire prevention and fighting appraisal and approval (for conceptual design dossier)  (2)
Obtain approval on environmental impact assessment  (3)
Request for conceptual design evaluation  (2)
Obtain fire prevention and fighting approval  (2)
Request for construction design evaluation  (2)
Obtain authenticated copies of EIA report approval and certificate of fire fighting  (2)
Obtain construction permit  (2)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
30
Nộp hồ sơ đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy (đối với hồ sơ thiết kế cơ sở)
(last modified: 1/11/2018)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

5 mn  -  30 mn
0 ngày  -  3 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hà Nội

Tầng 1, 2 tòa nhà CT14A2 Khu đô thị Nam Thăng Long, đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ , Hà Nội
Điện thoại: +84 4 3939 7981

Bộ phận giải quyết

Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ giải quyết TTHC

T2: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T3: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T4: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T5: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T6: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T7: 08:00-12:00

Cán bộ giải quyết

Ông Trần Tuấn Dũng

Cán bộ
Điện thoại: +84 936 468 789

Kết quả dự kiến

Phiếu nhận hồ sơ thẩm duyệt về PCCC 01 - Phiếu nhận hồ sơ thẩm duyệt về PCCC

Các yêu cầu

Người đại diện
1. Văn bản đề nghị xem xét, cho ý kiến về giải pháp phòng cháy và chữa cháy
Văn bản đề nghị xem xét, cho ý kiến về giải pháp phòng cháy và chữa cháy (Bản gốc )
2. Giấy chứng nhận đầu tư
Giấy chứng nhận đầu tư (Bản sao không cần chứng thực)
được xác nhận bởi chủ đầu tư (công ty)
3. 01 - Libre deuda de patente
Dự toán tổng mức đầu tư dự án, công trình (Bản sao không cần chứng thực)
được xác nhận bởi chủ đầu tư (công ty)
4. 01 - Libre deuda de patente
Bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế cơ sở (Bản sao không cần chứng thực)
được xác nhận bởi chủ đầu tư (công ty) thể hiện những nội dung yêu cầu về giải pháp phòng cháy và chữa cháy quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều 13 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP
Đối với trường hợp ủy quyền cho một đơn vị khác thực hiện
1. Văn bản ủy quyền
Văn bản ủy quyền (Bản gốc )

Thời gian thực hiện

Thời hạn thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy tính kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cụ thể như sau đối với hồ sơ thiết kế cơ sở: Không quá 10 ngày làm việc đối với dự án nhóm A; không quá 5 ngày làm việc đối với dự án nhóm B và nhóm C;
Phân nhóm dự án, công trình các nhóm A, B, C nêu trên được thực hiện theo quy định của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
Thời gian xếp hàng: Max. 15mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 5mn - Max. 15mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Max. 3 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Law No. 27/2001/QH10 on Fire prevention and Fighting of National Assembly (as amended by Law No. 40/2013/QH13)
Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 ngày 29/11/2001 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 40/2013/QH13 ngày 22/11/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy)
Điều 15
2. Decree No. 79/2014/ND-CP of the Government dated Jul 31, 2014 detailing the implementation of a number of articles of the Law on fire prevention and fighting and Law on amendment of a number of articles of the Law on fire prevention and fighting
Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
Các điều 13, 15
3. Circular No. 66/2014/TT-BCA
Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
Điều 7

Thông tin bổ sung

Số lượng hồ sơ: 02 bộ, có xác nhận của chủ đầu tư, nếu hồ sơ bằng tiếng nước ngoài, thì phải có bản dịch phần thuyết minh ra tiếng Việt kèm theo. Cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thẩm duyệt phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản dịch đó.
Các dự án, công trình quy định tại Phụ lục IV Nghị định số 79/2014/NĐ-CP khi xây dựng mới, cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng phải được cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.
Thủ tục đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy (đối với hồ sơ thiết kế cơ sở) áp dụng đối với các dự án, công trình có từ hai bước thiết kế trở lên. Cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy sẽ có văn bản góp ý về giải pháp phòng cháy và chữa cháy đối với hồ sơ thiết kế cơ sở.
Căn cứ vào tính chất, quy mô, phân cấp của dự án, công trình, cơ quan có thẩm quyền thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy có thể là Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn, Bộ Công An hoặc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố Hà Nội. Chúng tôi chỉ giới thiệu tại đây trường hợp thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy tại Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố Hà Nội.

Khiếu nại: Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hà Nội

Đơn vị giải quyết

Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hà Nội

Tầng 1, 2 tòa nhà CT14A2 Khu đô thị Nam Thăng Long, đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ , Hà Nội
Điện thoại: +84 4 3939 7981

Bộ phận giải quyết

Phòng hướng dẫn về phòng cháy

T2: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T3: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T4: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T5: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T6: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T7: 08:00-12:00

Cán bộ giải quyết

Ông Vũ Đức Hưng

Đội trưởng Đội hướng dẫn thẩm duyệt và kiểm tra về PCCC
Điện thoại: + 84 912 591 916
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License