Cơ quan

Luật và các quy định

Biểu mẫu và tài liệu

Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội (HIZA)

address Địa chỉ:
Tòa nhà 7 tầng, CC02, KĐT Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Hà Đông
telephone Điện thoại:
+84 4 3356 0426
mail Thư điện tử:

Bộ phận và cán bộ giải quyết

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

T2: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T3: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T4: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T5: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T6: 08:00-12:00, 13:00-17:00
Ông Phí Ngọc Hà
Phó Chánh Văn phòng
Điện thoại  +84 4 3356 0426
Thư điện tử  phingocha_bqlkcncx@hanoi.gov.vn
Ông Phạm Đức Hùng / Ông Vũ Thanh Tùng
Nhân viên văn phòng
Điện thoại  +84 4 3356 0426
Thư điện tử  phamduchung_bqlkcncx@hanoi.gov.vn
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License