Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
10
Nhận Giấy chứng nhận đăng ký thuế (sau khi điều chỉnh thông tin đăng ký thuế)
(last modified: 5/27/2015)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

10 mn  -  25 mn

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Cục Thuế thành phố Hà Nội

G23-24 Thành Công, phố Nguyên Hồng, quận Ba Đình , Hà Nội
Điện thoại: +84 43 762 2241

Bộ phận giải quyết

Bộ phận một cửa

T2: 08:00-11:30, 13:00-16:30
T3: 08:00-11:30, 13:00-16:30
T4: 08:00-11:30, 13:00-16:30
T5: 08:00-11:30, 13:00-16:30
T6: 08:00-11:30, 13:00-16:30
T7: 08:00-11:30, 13:00-16:30

Cán bộ giải quyết

Bà Trương Thị Thu Hiền A

Chuyên viên
Điện thoại: +84 43 762 2241

Kết quả dự kiến

Giấy chứng nhận đăng ký thuế 01 - Giấy chứng nhận đăng ký thuế

Các yêu cầu

1. 01 - Libre deuda de patente
Phiếu hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ thuế (Bản gốc )
2. 01 - Libre deuda de patente
Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người nhận kết quả (Bản gốc )
(xuất trình để kiểm tra)

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 15mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 5mn - Max. 10mn

Ai xác nhận thông tin này?

Dung Tien THAI (MR.), 24/11/2014

Khiếu nại: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Đơn vị giải quyết

Cục Thuế thành phố Hà Nội

G23-24 Thành Công, phố Nguyên Hồng, quận Ba Đình , Hà Nội
Điện thoại: +84 43 762 2241

Bộ phận giải quyết

Bộ phận một cửa

T2: 08:00-11:30, 13:00-16:30
T3: 08:00-11:30, 13:00-16:30
T4: 08:00-11:30, 13:00-16:30
T5: 08:00-11:30, 13:00-16:30
T6: 08:00-11:30, 13:00-16:30
T7: 08:00-11:30, 13:00-16:30

Cán bộ giải quyết

Ông Nguyễn Công Cường

Trưởng bộ phận một cửa
Điện thoại: +84 43 762 2241
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License