Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
9
Nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế
(last modified: 5/27/2015)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

10 mn  -  25 mn
-1 ngày  -  3 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Cục Thuế thành phố Hà Nội

G23-24 Thành Công, phố Nguyên Hồng, quận Ba Đình , Hà Nội
Điện thoại: +84 43 762 2241

Bộ phận giải quyết

Bộ phận một cửa

T2: 08:00-11:30, 13:00-16:30
T3: 08:00-11:30, 13:00-16:30
T4: 08:00-11:30, 13:00-16:30
T5: 08:00-11:30, 13:00-16:30
T6: 08:00-11:30, 13:00-16:30
T7: 08:00-11:30, 13:00-16:30

Cán bộ giải quyết

Bà Trương Thị Thu Hiền A

Chuyên viên
Điện thoại: +84 43 762 2241

Kết quả dự kiến

Phiếu hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ thuế 01 - Phiếu hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ thuế

Các yêu cầu

1. Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế
Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế (Bản gốc )
theo mẫu 08-MST ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, được ký bởi người đại diện theo pháp luật và được đóng dấu của công ty
2. Giấy chứng nhận đầu tư
Giấy chứng nhận đầu tư (Bản sao không cần chứng thực)
3. 01 - Libre deuda de patente
Giấy chứng nhận đăng ký thuế (Bản gốc )

Thời gian thực hiện

Thời gian tối đa để nhận Giấy chứng nhận đăng ký thuế là 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ
Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 15mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 5mn - Max. 10mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Max. 3 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11
Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11
Điều 27
2. Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế
Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế
Điều 8
3. Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn luật Quản lý thuế về đăng ký thuế
Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn luật Quản lý thuế về đăng ký thuế
Các điều 10, 11, 12, 13
4. Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ
Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ
Điều 9

Thông tin bổ sung

Trong vòng 10 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư mới / điều chỉnh, công ty phải nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế. Cơ quan thuế sẽ thu hồi giấy chứng nhận đăng ký thuế cũ và cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế mới.

Ai xác nhận thông tin này?

Dung Tien THAI (MR.), 24/11/2014

Khiếu nại: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Đơn vị giải quyết

Cục Thuế thành phố Hà Nội

G23-24 Thành Công, phố Nguyên Hồng, quận Ba Đình , Hà Nội
Điện thoại: +84 43 762 2241

Bộ phận giải quyết

Bộ phận một cửa

T2: 08:00-11:30, 13:00-16:30
T3: 08:00-11:30, 13:00-16:30
T4: 08:00-11:30, 13:00-16:30
T5: 08:00-11:30, 13:00-16:30
T6: 08:00-11:30, 13:00-16:30
T7: 08:00-11:30, 13:00-16:30

Cán bộ giải quyết

Ông Nguyễn Công Cường

Trưởng bộ phận một cửa
Điện thoại: +84 43 762 2241
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License