Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
12
Đăng báo
(last modified: 9/1/2015)

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Bất kỳ một báo địa phương hoặc trung ương nào


Các chi phí

Thông tin chi tiết về mức phí

Giả thuyết

VND  500,000 cho issue
- VND 1,500,000
Publishing fee: 3 consecutive issues - classified ads
issues: 3
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License