Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 15)
Gặp Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội (HAPI)
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu  (2)
Chứng thực hộ chiếu hoặc Giấy chứng minh nhân dân (BCC)  (2)
Chuẩn bị hồ sơ (BCC).
Giấy chứng nhận đầu tư (BCC)  (3)
Chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
Gặp Sở KH - ĐT Hà Nội (đv dự án BCC)
(last modified: 1/8/2015)
Bước này không bắt buộc

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội (HAPI)

16 phố Cát Linh, quận Đống Đa , Hà Nội
Điện thoại: +84 43 825 6637
Thư điện tử: sokhdthanoi@hapi.gov.vn
Trang web: http://www.hapi.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Phòng Đầu tư nước ngoài

T2: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T3: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T4: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T5: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T6: 08:00-12:00, 13:00-17:00

Cán bộ giải quyết

Ông Nguyễn Anh Dũng - Trưởng phòng

Điện thoại: +84 43 826 0257

Kết quả dự kiến

Request for Issuance of Investment Certificate Form I-1 VE Request for Issuance of Investment Certificate Form I-1 VE

Các yêu cầu

1. 01 - Libre deuda de patente
1. NĐT nên chuẩn bị thông tin về dự án đầu tư (quy mô, kĩnh vực, thời hạn ...) để đảm bảo hiệu quả c (Bản gốc )

Thông tin bổ sung

Hợp đồng hợp tác kinh doanh là một cơ chế khó quản lý vì các bên chia sẻ quyền quản lý dự án và không thành lập một pháp nhân. Hợp đồng hợp tác kinh doanh chủ yếu được đầu tư trong lĩnh vực khai thác dầu - khí, viễn thông hoặc các lĩnh vực đầu tư có điều kiện. Nhà đầu tư có thể cung cấp thư giới thiệu từ các cơ quan chức năng của nước sở tại để hỗ trợ quá trình cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội.
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License