Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 15)
Gặp Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội (HAPI)
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu  (2)
Chứng thực hộ chiếu hoặc Giấy chứng minh nhân dân (BCC)  (2)
Chuẩn bị hồ sơ (BCC).
Giấy chứng nhận đầu tư (BCC)  (3)
Chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
Chuẩn bị tài liệu Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC)
(last modified: 1/8/2015)
Bước này không bắt buộc

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Các công ty tư vấn đầu tư, công ty luật, tư vấn cá nhân

Hà Nội

List of some law firms (not exhaustive and not suggested firms) List of some law firms (not exhaustive and not suggested firms)

Kết quả dự kiến

Hợp đồng hợp tác kinh doanh Hợp đồng hợp tác kinh doanh
Bản đăng ký / đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư Bản đăng ký / đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

Các chi phí

Thông tin bổ sung

Nhà đầu tư cần chuẩn bị một số tài liệu kèm theo hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đầu tư, ví dụ: Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC), Bản đăng ký / đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư .v.v.. Do các tài liệu này cần được chuẩn bị bằng tiếng Việt và soạn thảo cho phù hợp với từng trường hợp cụ thể nên thường cần tới sự hỗ trợ của công ty tư vấn hoặc văn phòng luật sư hoặc nhà tư vấn cá nhân hoạt động tại Việt Nam.
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License