Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 24)
Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội (HIZA)
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu  (2)
Ký biên bản ghi nhớ thuê văn phòng  (1)
Chứng thực hộ chiếu hoặc Giấy chứng minh nhân dân  (2)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  (2)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp  (4)
Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp  (2)
Khắc dấu và thông báo mẫu con dấu  (3)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
Gặp HIZA
(last modified: 8/27/2015)
Bước này không bắt buộc

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội (HIZA)

Tòa nhà 7 tầng, CC02, KĐT Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Hà Đông , Hà Nội
Điện thoại: +84 4 3356 0426
Fax: +84 4 3356 0460
Thư điện tử: vanthu_bqlkcncx@hanoi.gov.vn
Trang web: http://hiza.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

T2: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T3: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T4: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T5: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T6: 08:00-12:00, 13:00-17:00

Cán bộ giải quyết

Ông Phạm Đức Hùng / Ông Vũ Thanh Tùng

Nhân viên văn phòng
Điện thoại: +84 4 3356 0426
Thư điện tử: phamduchung_bqlkcncx@hanoi.gov.vn

Kết quả dự kiến

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Mẫu I-3) Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Mẫu I-3)
Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Mẫu I-1) Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Mẫu I-1)
Danh sách thành viên Danh sách thành viên
Danh sách cổ đông sáng lập Danh sách cổ đông sáng lập
Danh sách người đại diện theo ủy quyền Danh sách người đại diện theo ủy quyền

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Max. 10mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 15mn - Max. 1h

Thông tin bổ sung

Nhà đầu tư nên chuẩn bị những thông tin liên quan đến dự án đầu tư (nhu cầu sử dụng đất, đề xuất địa điểm, quy mô, lĩnh vực, thời gian ….) để đảm bảo hiệu quả cuộc họp. Nhà đầu tư cũng có thể được hướng dẫn gặp các phòng chức năng khác, như Trung tâm thông tin và xúc tiến đầu tư, nếu cần thiết.

Ai xác nhận thông tin này?

Quang Long LE (MR.), 05/11/2014

Khiếu nại: Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội (HIZA)

Đơn vị giải quyết

Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội (HIZA)

Tòa nhà 7 tầng, CC02, KĐT Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Hà Đông , Hà Nội
Điện thoại: +84 4 3356 0426
Fax: +84 4 3356 0460
Thư điện tử: vanthu_bqlkcncx@hanoi.gov.vn
Trang web: http://hiza.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

T2: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T3: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T4: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T5: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T6: 08:00-12:00, 13:00-17:00

Cán bộ giải quyết

Ông Phí Ngọc Hà

Phó Chánh Văn phòng
Điện thoại: +84 4 3356 0426
Thư điện tử: phingocha_bqlkcncx@hanoi.gov.vn
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License