Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 24)
Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội (HIZA)
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu  (2)
Ký biên bản ghi nhớ thuê văn phòng  (1)
Chứng thực hộ chiếu hoặc Giấy chứng minh nhân dân  (2)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  (2)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp  (4)
Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp  (2)
Khắc dấu và thông báo mẫu con dấu  (3)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
22
Thông báo mẫu con dấu
(last modified: 1/10/2018)

Kết quả dự kiến

Hóa đơn thu phí khắc dấu Hóa đơn thu phí khắc dấu

Các yêu cầu

The following document is required to be scanned and uploaded online
1. Notification on seal usage
Notification on seal usage (Bản gốc )
2. 01 - Libre deuda de patente
Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người nộp hồ sơ (Bản sao chứng thực)
For case that companies authorize other person to submit application file and receive result, supplement:
1. Giấy ủy quyền
Giấy ủy quyền (Bản gốc )
hoặc 01 - Libre deuda de patente
Hợp đồng cung cấp dịch vụ (Bản gốc )
2. 01 - Libre deuda de patente
Giấy giới thiệu (Bản gốc )
of service company to the person submitting application file

Căn cứ pháp lý

1. Law No. 68/2014/QH13 dated 26/11/2014 of the National Assembly on Enterprises
Luật Doanh nghiệp số 67/2014/QH13
2. Decree No. 78/2015/ND-CP of the Government dated September 19, 2015 on enterprise registration
Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 19/09/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
Điều 34
3. Circular No. 20/2015/TT-BKHDT of the Ministry of Planning and Investment dated December 1, 2015 on business registration
Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 1/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
Điều II.8
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License