Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 24)
Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội (HIZA)
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu  (2)
Ký biên bản ghi nhớ thuê văn phòng  (1)
Chứng thực hộ chiếu hoặc Giấy chứng minh nhân dân  (2)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  (2)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp  (4)
Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp  (2)
Khắc dấu và thông báo mẫu con dấu  (3)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
21
Khắc dấu
(last modified: 7/26/2016)

Kết quả dự kiến

Giấy hẹn trả dấu 01 - Giấy hẹn trả dấu

Các chi phí

Thông tin chi tiết về mức phí

Giả thuyết

VND 300,000
Chi phí khắc dấu này chỉ có tính chất tham khảo, chi phí thực tế sẽ theo giá thị trường và sẽ có niêm yết cụ thể tại nơi nộp hồ sơ.

Căn cứ pháp lý

1. Law No. 68/2014/QH13 dated 26/11/2014 of the National Assembly on Enterprises
Luật Doanh nghiệp số 67/2014/QH13

Thông tin bổ sung

Không có quy định bắt buộc một công ty phải có con dấu nhưng con dấu sẽ cần thiết để đăng ký thuế, mở tài khoản ngân hàng, ký kết hợp đồng v.v...
Sau khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị khắc dấu, Cơ quan Công an sẽ hướng dẫn người liên hệ khắc dấu thanh toán chi phí khắc dấu trực tiếp cho đại diện của cơ sở khắc dấu được phép hoạt động có mặt tại Bộ phận một cửa liên thông của Thành phố Hà Nội.
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License