Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 23)
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự tài liệu  (3)
Obtain certified translation of documents  (2)
Chứng thực Hộ chiếu hoặc Giấy chứng minh nhân dân  (2)
Ký biên bản ghi nhớ thuê văn phòng  (1)
Kê khai trực tuyến thông tin về dự án đầu tư
Obtain Investment Registration Certificate (IRC)  (3)
Chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  (2)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp  (5)
Khắc dấu và thông báo mẫu con dấu  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
12
Xác nhận tình trạng hồ sơ
(last modified: 8/1/2018)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

10 mn  -  45 mn
0 ngày  -  12 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội (HIZA)

Tòa nhà 7 tầng, CC02, KĐT Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Hà Đông , Hà Nội
Điện thoại: +84 4 3356 0426
Fax: +84 4 3356 0460
Thư điện tử: vanthu_bqlkcncx@hanoi.gov.vn
Trang web: http://hiza.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

T2: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T3: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T4: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T5: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T6: 08:00-12:00, 13:00-17:00

Cán bộ giải quyết

Ông Phạm Đức Hùng / Ông Vũ Thanh Tùng

Nhân viên văn phòng
Điện thoại: +84 4 3356 0426
Thư điện tử: phamduchung_bqlkcncx@hanoi.gov.vn

Kết quả dự kiến

Phiếu trả lời (HAPI) 01 - Phiếu trả lời (HAPI)

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 30mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 5mn - Max. 15mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Max. 12 ngày

Thông tin bổ sung

Nhà đầu tư được đề nghị liên lạc với Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính sau ba ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ để nhận trả lời về tính hợp lệ của hồ sơ hoặc nhận yêu cầu bổ sung hoặc giải trình.

Khi nhà đầu tư nộp lại hồ sơ, HAPI có thể (i) thu lại phiếu giao nhận hồ sơ cũ và cấp một phiếu giao nhận hồ sơ mới hay (ii) chỉ rõ trong phiếu giao nhận hồ sơ cũ những tài liệu bổ sung đã được nộp. Thời gian tối đa theo quy định để cấp Giấy chứng nhận đầu tư sẽ được tính lại kể từ ngày nộp hồ sơ bổ sung.

Đối với những dự án thuộc diện thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư (bao gồm Dự án có quy mô vốn từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên) sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhà đầu tư nộp hồ sơ, nếu hồ sơ đủ điều kiện để thụ lý, HAPI sẽ xem xét và có công văn gửi các Bộ ngành có liên quan để xin ý kiến. Nhà đầu tư có thể được yêu cầu bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của các Bộ ngành có liên quan.

Khiếu nại: Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội (HIZA)

Đơn vị giải quyết

Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội (HIZA)

Tòa nhà 7 tầng, CC02, KĐT Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Hà Đông , Hà Nội
Điện thoại: +84 4 3356 0426
Fax: +84 4 3356 0460
Thư điện tử: vanthu_bqlkcncx@hanoi.gov.vn
Trang web: http://hiza.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

T2: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T3: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T4: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T5: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T6: 08:00-12:00, 13:00-17:00

Cán bộ giải quyết

Ông Phí Ngọc Hà

Phó Chánh Văn phòng
Điện thoại: +84 4 3356 0426
Thư điện tử: phingocha_bqlkcncx@hanoi.gov.vn
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License