Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 23)
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự tài liệu  (3)
Obtain certified translation of documents  (2)
Chứng thực Hộ chiếu hoặc Giấy chứng minh nhân dân  (2)
Ký biên bản ghi nhớ thuê văn phòng  (1)
Kê khai trực tuyến thông tin về dự án đầu tư
Obtain Investment Registration Certificate (IRC)  (3)
Chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  (2)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp  (5)
Khắc dấu và thông báo mẫu con dấu  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
1
Nộp tài liệu để xác nhận
(last modified: 6/1/2018)

Các chi phí

( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

Miễn phí
2 ngày  -  5 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của nước ngoài


List of diplomatic missions, consular offices of foreign country in Vietnam (not exhaustive) List of diplomatic missions, consular offices of foreign country in Vietnam (not exhaustive)

Các yêu cầu

1. 01 - Libre deuda de patente
Quyết định thành lập (Bản sao chứng thực)
2. 01 - Libre deuda de patente
Báo cáo tài chính kiểm toán của năm gần nhất (Bản sao chứng thực)

Các chi phí

Nhà đầu tư có thể phải trả phí xác nhận, mức phí được quy định bởi cơ quan xác nhận

Thời gian thực hiện

Giờ làm việc và thời gian xử lý hồ sơ phụ thuộc vào từng cơ quan xác nhận
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 2 ngày - Max. 5 ngày

Thông tin bổ sung

Để nộp hồ sơ hợp pháp hóa lãnh sự tại Việt Nam, tài liệu nước ngoài phải được xác nhận bởi cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của nước ngoài nơi tài liệu đó được cấp. Lưu ý rằng một số cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của nước ngoài tại Việt Nam không thực hiện chức năng xác nhận tài liệu.
Nhà đầu tư cũng có thể thực hiện thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự tại cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại nước ngoài. Trên thực tế, tài liệu yêu cầu chứng nhận tại cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của nước ngoài là tài liệu đã được chứng thực bởi văn phòng công chứng tại nước mà tài liệu được cấp.
Tại đây, chúng tôi giả thiết rằng:
- (i) nhà đầu tư thực hiện thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự tại Việt Nam
- (ii) cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của nước ngoài thực hiện chức năng chứng nhận tài liệu.
- (iii) những tài liệu yêu cầu xác nhận ở phần Yêu cầu không đầy đủ, toàn diện.
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License