Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 46)
Gặp BQL Khu công nghệ cao Hoà Lạc
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu  (2)
Chứng thực hộ chiếu hoặc Giấy chứng minh nhân dân  (2)
Đề nghị đánh giá việc đáp ứng các điều kiện đầu tư  (2)
Xác định phương án địa điểm đối với dự án sử dụng đất  (2)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  (2)
Đăng ký thuế  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đăng báo  (1)
Đề nghị phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM)  (3)
Đề nghị cấp Chứng chỉ quy hoạch hoặc Giấy phép quy hoạch  (2)
Trình thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng chi tiết, tỷ lệ 1/500  (2)
Trình thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết, tỷ lệ 1/500  (2)
Đề nghị thẩm duyệt thiết kế về PCCC (đối với hồ sơ thiết kế cơ sở)  (2)
Đề nghị chấp thuận thiết kế cơ sở  (2)
Đo đạc, khảo sát lập dự án đầu tư  (1)
Đề nghị cho thuê đất  (5)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất  (2)
Đề nghị thẩm duyệt thiết kế về PCCC (đối với hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc bản vẽ thi công)  (2)
Đề nghị cấp Giấy phép xây dựng  (2)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
23
Nộp hồ sơ đề nghị phê duyệt báo cáo ĐTM
(last modified: 11/26/2016)

Các chi phí

( ver detalles )

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

VND 5000000
5 mn  -  30 mn
-1 ngày  -  5 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

18 Huỳnh Thúc Kháng - Đống Đa , Hà Nội
Điện thoại: + 84 4 3773 1566
Fax: +84 4 3773 1566
Trang web: http://tnmtnd.hanoi.gov.vn/

Bộ phận giải quyết

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC

T2: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T3: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T4: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T5: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T6: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T7: 08:00-12:00

Cán bộ giải quyết

Bà Ngụy Minh Châu

Chuyên viên
Điện thoại: +84 4 3773 1563

Kết quả dự kiến

Phiếu nhận và hẹn trả kết quả 01 - Phiếu nhận và hẹn trả kết quả
Phiếu thu phí thẩm định 01 - Phiếu thu phí thẩm định

Các yêu cầu

1. Văn bản đề nghị thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
Văn bản đề nghị thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (Bản gốc )
theo mẫu quy định tại Phụ lục 2.3 Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường
2. Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)
Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) (7 Bản gốc )
của dự án. Hình thức trang bìa, trang phụ bìa và yêu cầu về cấu trúc và nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường thực hiện theo mẫu quy định tại các Phụ lục 2.4 và 2.5 Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường
3. Dự án đầu tư hoặc báo cáo nghiên cứu khả thi
Dự án đầu tư hoặc báo cáo nghiên cứu khả thi (Bản sao không cần chứng thực)
có đóng dấu sao y bản chính của chủ đầu tư
4. 01 - Libre deuda de patente
Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người nộp hồ sơ (Bản gốc )
(xuất trình bản gốc)
5. 01 - Libre deuda de patente
Giấy giới thiệu (Bản gốc )
của công ty được ký bởi người đại diện theo pháp luật và đóng dấu bởi công ty cho người nộp hồ sơ nếu người đại diện theo pháp luật của công ty không nộp trực tiếp
Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Các chi phí

Thông tin chi tiết về mức phí

Giả thuyết

VND 5,000,000
phí thẩm định phục vụ cho hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Max. 15mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 5mn - Max. 15mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Max. 5 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Luật bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005
Luật bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005
Điều 21
2. Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường
Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường
Các điều 17, 18, 19, 20
3. Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường
Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường
Các điều 10, 13, 14, 15
4. Circular 218/2010/TT-BTC
Thông tư số 218/2010/TT-BTC ngày 29/12/2010 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
Các điều 1, 2, 3
5.
Quyết định số 2238/QĐ-UBND ngày 24/05/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Khiếu nại: Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Đơn vị giải quyết

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

18 Huỳnh Thúc Kháng - Đống Đa , Hà Nội
Điện thoại: + 84 4 3773 1566
Fax: +84 4 3773 1566
Trang web: http://tnmtnd.hanoi.gov.vn/

Bộ phận giải quyết

Bộ phận tiếp công dân

T2: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T3: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T4: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T5: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T6: 08:00-12:00, 13:00-17:00

Cán bộ giải quyết

Ông Trịnh Quế Lâm

Chuyên viên
Điện thoại: +84 4 3773 5113
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License