Danh mục các bước
(Tổng số bước: 28)
Gặp BQL Khu công nghệ cao Hoà Lạc
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu  (2)
Chứng thực hộ chiếu hoặc Giấy chứng minh nhân dân  (2)
Đề nghị đánh giá việc đáp ứng các điều kiện đầu tư  (2)
Xác định phương án địa điểm đối với dự án không sử dụng đất  (2)
Ký biên bản ghi nhớ thuê văn phòng hoặc nhà xưởng  (1)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  (2)
Khắc dấu và thông báo mẫu con dấu  (3)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp  (4)
Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp  (2)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
14
Ký biên bản ghi nhớ thuê văn phòng
(last modified: 8/27/2015)

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Công ty cho thuê văn phòng


Kết quả dự kiến

Thoả thuận nguyên tắc hoặc hợp đồng thuê địa điểm Thoả thuận nguyên tắc hoặc hợp đồng thuê địa điểm
Các giấy tờ pháp lý liên quan chứng minh quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp địa điểm 01 - Các giấy tờ pháp lý liên quan chứng minh quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp địa điểm

Căn cứ pháp lý

1. Bộ luật dân sự 2005
Bộ luật dân sự 2005
Các điều 480, 492, 500
2. Law No. 67/2014/QH13 dated November 26 of the National Assembly on Investment
Luật Đầu tư số 67/2014/QH13
Điều 33.1.d

Thông tin bổ sung

Theo quy định, nhà đầu tư sẽ phải xác định địa điểm được sử dụng làm trụ sở của công ty. Nhà đầu tư và bên cho thuê sẽ ký biên bản ghi nhớ về việc thuê văn phòng hoặc nhà xưởng và nhà đầu tư sẽ trả tiền đặt cọc. Hợp đồng thuê chính thức sẽ được ký giữa công ty và bên cho thuê sau khi nhà đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.
Nhà đầu tư có thể tự tìm kiếm địa điểm hoặc thông qua một công ty môi giới bất động sản ở Hà Nội.
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License