Cơ quan

Luật và các quy định

Biểu mẫu và tài liệu

Phòng Hành chính UBND cấp phường, xã

Bộ phận và cán bộ giải quyết

Administration Division

Mr. Son
Officier
Điện thoại  234234234
Thư điện tử  son@hanoipo.com
Mr. Cuong
Officier
Bà Ngụy Minh Châu
Chuyên viên
Điện thoại  +84 4 3773 1563
Ông Nguyễn Trọng Toàn
Chuyên viên
Điện thoại  +84 4 3773 1563
Bà Đặng Thị Thuy Thủy, Bà Nguyễn Thị Hồng Duyên, Bà Bùi Thị La
Chuyên viên
Điện thoại  + 84 4 3773 1566
Bà Phạm Thị Bích Ngọc
Chuyên viên
Điện thoại  +84 43 799 3416
Bà Nguyễn Thanh Mai
Nhân viên kế toán
Điện thoại  +84 43 799 3333
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License