Cơ quan

Luật và các quy định

Biểu mẫu và tài liệu

Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao

address Địa chỉ:
40 phố Trần Phú, quận Ba Đình
telephone Điện thoại:
+84 43 799 3416 / +84 43 799 3340
mail Thư điện tử:

Bộ phận và cán bộ giải quyết

Phòng Hợp pháp hoá và Chứng nhận lãnh sự

T2: 08:30-11:30, 14:00-16:30
T3: 08:30-11:30, 14:00-15:30
T4: 08:30-11:30, 14:00-16:30
T5: 08:30-11:30, 14:00-16:30
T6: 08:30-11:30, 14:00-16:30
T7: 08:30-11:30
Ông Lê Trung Hòa
Trưởng phòng
Điện thoại  +84 43 799 3416
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License