Danh mục các bước
(Tổng số bước: 18)
Gặp BQL Khu công nghệ cao Hoà Lạc
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu  (2)
Chứng thực hộ chiếu hoặc Giấy chứng minh nhân dân (BCC)  (2)
Đề nghị đánh giá việc đáp ứng các điều kiện đầu tư  (2)
Xác định phương án địa điểm đối với dự án không sử dụng đất  (2)
Chuẩn bị hồ sơ công ty
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
2
Nhận tài liệu đã được xác nhận
(last modified: 8/12/2015)

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của nước ngoài


Kết quả dự kiến

Quyết định thành lập 01 - Quyết định thành lập
Báo cáo tài chính được kiểm toán của năm gần nhất 01 - Báo cáo tài chính được kiểm toán của năm gần nhất
Xác nhận số dư tài khoản ngân hàng 01 - Xác nhận số dư tài khoản ngân hàng
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License