Danh mục các bước
(Tổng số bước: 80)
Gặp Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội (HAPI)
Xác định địa điểm đầu tư  (1)
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu  (2)
Chứng thực hộ chiếu hoặc Giấy chứng minh nhân dân  (2)
Đề xuất đưa dự án vào danh mục dự án lựa chọn nhà đầu tư  (1)
Đề nghị chỉ định nhà đầu tư thực hiện dự án  (2)
Chứng thực văn bản chỉ định nhà đầu tư  (2)
Đề nghị thỏa thuận địa điểm quy hoạch  (2)
Đo đạc, khảo sát lập dự án đầu tư  (1)
Đề nghị lập chỉ giới đường đỏ và cung cấp số liệu hạ tầng kỹ thuật  (3)
Đề nghị cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng (hoặc thông tin quy hoạch)  (2)
Đề nghị cấp Giấy phép quy hoạch  (2)
Đề nghị chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc sơ bộ  (2)
Trình thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng chi tiết, tỷ lệ 1/500  (2)
Đề nghị thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết, tỷ lệ 1/500  (2)
Đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất  (2)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư  (3)
Nhận kết quả thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuê đất  (1)
Chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  (2)
Khắc dấu và thông báo mẫu con dấu  (3)
Đăng ký thuế  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đăng báo  (1)
Lập dự án đầu tư xây dựng  (1)
Đề nghị phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM)  (3)
Chuẩn bị hồ sơ thiết kế xây dựng  (1)
Đề nghị thẩm duyệt thiết kế về PCCC (đối với hồ sơ thiết kế cơ sở)  (2)
Đề nghị thẩm định thiết kế cơ sở  (2)
Đề nghị cho thuê đất  (2)
Nhận thông báo về số tiền thuê đất phải nộp (đối với trường hợp giá trị thửa đất dưới 30 tỷ đồng)  (1)
Ký hợp đồng thuê đất  (3)
Nộp tiền thuê đất  (1)
Lập phương án cắm mốc phục vụ lập trích lục bản đồ  (3)
Đề nghị bàn giao đất trên thực địa và cấp trích lục bản đồ  (4)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất  (5)
Đề nghị thẩm duyệt thiết kế về PCCC (đối với hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc bản vẽ thi công)  (2)
Đề nghị thẩm tra thiết kế (chỉ áp dụng đối với một số loại công trình theo quy định)  (2)
Đề nghị cấp Giấy phép xây dựng  (2)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
66
Nộp hồ sơ đề nghị nhận bàn giao đất trên thực địa và cấp trích lục bản đồ
(last modified: 6/28/2015)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

10 mn  -  1h 30 mn
0 ngày  -  5 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

18 Huỳnh Thúc Kháng - Đống Đa , Hà Nội
Điện thoại: + 84 4 3773 1566
Fax: +84 4 3773 1566
Trang web: http://tnmtnd.hanoi.gov.vn/

Bộ phận giải quyết

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC

T2: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T3: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T4: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T5: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T6: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T7: 08:00-12:00

Cán bộ giải quyết

Bà Phạm Thị Hải Yến

Chuyên viên
Điện thoại: + 84 4 3773 1563

Kết quả dự kiến

Phiếu nhận và hẹn trả kết quả giải quyết TTHC 01 - Phiếu nhận và hẹn trả kết quả giải quyết TTHC

Các yêu cầu

Đối với hồ sơ đề nghị nhận bàn giao đất trên thực địa:
1.
Phương án cắm mốc giới do đơn vị đo đạc lập (Bản gốc )
2.
Bản thảo Biên bản bàn giao mốc giới do đơn vị đo đạc lập (Bản gốc )
Đối với hồ sơ cấp trích lục bản đồ:
1.
Biên lai nộp tiền thuê đất và các nghĩa vụ tài chính có liên quan (Bản sao không cần chứng thực)
2. Quyết định miễn giảm tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất của cơ quan có thẩm quyền
Quyết định miễn giảm tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất của cơ quan có thẩm quyền (Bản sao chứng thực)
(nếu có)
1. 01 - Libre deuda de patente
Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người nộp hồ sơ (Bản gốc )
(xuất trình để kiểm tra)
2. 01 - Libre deuda de patente
Giấy giới thiệu (Bản gốc )
của công ty được ký bởi người đại diện theo pháp luật và đóng dấu bởi công ty cho người nộp hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 1h
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 5mn - Max. 30mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Max. 5 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013
Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013
Điều 95
2. Decree No. 43/2014/NĐ-CP dated May 5, 2014 detailing the implementation of a number of articles of the Land on Land
Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
Các điều 37, 60.2, 61.2, 70, 71
3. Circular No. 24/2014/TT-BTNMT of the Ministry of Natural Resources and Environment dated May 19, 2014 on cadastral dossier
Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 19/05/2014 quy định về hồ sơ địa chính
Điều 8.1
4. Decision 21/2014/QD-UBND of Hanoi People's Committee dated June 20, 2014 on land recovery, land assignment, land lease... for implementation of investment project in Hanoi
Quyết định số 21/20014/QĐ-UBND ngày 20/06/2014 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố do Luật Đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ giao cho về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất... để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội
Điều 16.3
5. Decision No. 25/2014/QĐ-UBND of Hanoi People's Committee dated June 20, 2014 on issance of Land use right certificate for organization
Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 20/06/2014 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố được Luật Đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ giao về đăng ký đất đai...
Điều 8
Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận đủ tài liệu, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phát hành giấy mời và tổ chức bàn giao đất ngoài thực địa cho công ty.

Ai xác nhận thông tin này?

Trong Dong NGUYEN (MR), 27/03/2015

Khiếu nại: Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Đơn vị giải quyết

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

18 Huỳnh Thúc Kháng - Đống Đa , Hà Nội
Điện thoại: + 84 4 3773 1566
Fax: +84 4 3773 1566
Trang web: http://tnmtnd.hanoi.gov.vn/

Bộ phận giải quyết

Bộ phận tiếp công dân

T2: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T3: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T4: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T5: 08:00-12:00, 13:00-17:00
T6: 08:00-12:00, 13:00-17:00

Cán bộ giải quyết

Ông Trịnh Quế Lâm

Chuyên viên
Điện thoại: +84 4 3773 5113
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License