Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 22)
Gặp Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội (HAPI)
Xác nhận tài liệu nước ngoài để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự tài liệu  (3)
Obtain certified translation of documents  (2)
Chứng thực Hộ chiếu hoặc Giấy chứng minh nhân dân  (2)
Ký biên bản ghi nhớ thuê văn phòng  (1)
Kê khai trực tuyến thông tin về dự án đầu tư
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC) và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (ERC)  (3)
Chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  (2)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp  (4)
Khắc dấu và thông báo mẫu con dấu  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
10
Ký biên bản ghi nhớ thuê văn phòng
(last modified: 6/1/2018)

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Công ty cho thuê văn phòng


Kết quả dự kiến

Thoả thuận nguyên tắc hoặc hợp đồng thuê địa điểm Thoả thuận nguyên tắc hoặc hợp đồng thuê địa điểm
Các giấy tờ pháp lý liên quan chứng minh quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp địa điểm 01 - Các giấy tờ pháp lý liên quan chứng minh quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp địa điểm

Căn cứ pháp lý

1. Bộ luật dân sự 2005
Bộ luật dân sự 2005
Các điều 480, 492, 500
2. Law No. 67/2014/QH13 dated November 26 of the National Assembly on Investment
Luật Đầu tư số 67/2014/QH13
Điều 33.1.d

Thông tin bổ sung

Theo quy định, nhà đầu tư sẽ phải xác định địa điểm được sử dụng làm trụ sở của công ty. Nhà đầu tư và bên cho thuê sẽ ký biên bản ghi nhớ về việc thuê văn phòng hoặc nhà xưởng và nhà đầu tư sẽ trả tiền đặt cọc. Hợp đồng thuê chính thức sẽ được ký giữa công ty và bên cho thuê sau khi nhà đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.
Nhà đầu tư có thể tự tìm kiếm địa điểm hoặc thông qua một công ty môi giới bất động sản ở Hà Nội.
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License