Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
10
Cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng
(last modified: 5/29/2015)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

10 mn  -  20 mn

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Bất kỳ một ngân hàng hoạt động hợp pháp nào tại Việt Nam


Kết quả dự kiến

Thông báo tài khoản ngân hàng 01 - Thông báo tài khoản ngân hàng

Các yêu cầu

1. Application for updating bank account details
Application for updating bank account details (Bản gốc )
2. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Bản sao chứng thực )
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Bản sao chứng thực )

Thời gian thực hiện

Tuỳ thuộc vào từng ngân hàng, Nhà đầu tư có thể hoàn thành việc cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng trong vòng 20 phút và không quá 2 ngày làm việc.
Thời gian xếp hàng: Max. 5mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 10mn - Max. 15mn

Căn cứ pháp lý

1. Decision No. 1284/2002/QD-NHNN of the State Bank dated November 21, 2002 issuing the regulation on the opening and use of deposit accounts at the State bank and credit institutions
Decision No. 1284/2002/QD-NHNN of the State Bank dated November 21, 2002 issuing the regulation on the opening and use of deposit accounts at the State bank and credit institutions
Điều 4.4

Thông tin bổ sung

Sau khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, công ty cần cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng đã đăng ký tại các ngân hàng thương mại.
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License