Hà Nội - Nơi biến ước mơ thành hiện thực

Hà Nội - Điểm đến đầu tư của bạn

Chào mừng Quý vị đến với Hệ thống quy định điện tử Hà Nội!

Hệ thống Quy định điện tử Hà Nội (Hanoi eRegulations) là một cơ sở dữ liệu trực tuyến được thiết kế để mang lại sự minh bạch toàn diện cho các thủ tục đầu tư nước ngoài tại Hà Nội. Hệ thống này được thực hiện bởi Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư của Việt Nam với sự hợp tác với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Sở của Kế hoạch và Đầu tư (HAPI), Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất  Hà Nội (HIZA), vv ... và Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc (HHTP MB).

Quý vị sẽ tìm thấy ở đây mô tả các thủ tục đầu tư vào các khu công nghiệp, trong Khu công nghệ cao Hòa Lạc và bên ngoài những khu vực đặc biệt. Tại Hà Nội, hiện có khoảng 20 khu công nghiệp với cơ sở hạ tầng đầy đủ, nơi các nhà đầu tư có thể xây dựng các nhà máy của họ. Khu Công nghệ cao Hòa Lạc cung cấp ưu đãi hấp dẫn cho các công ty công nghệ.

Thủ tục này được chi tiết hóa đến từng bước, từ quan điểm của người sử dụng. Đối với mỗi bước, Quý vị có thể tiếp cận đến thông tin liên lạc của các cơ quan / bộ phận / người phụ trách, các biểu mẫu và các yêu cầu, chi phí, thời gian và căn cứ pháp luật. Xin vui lòng báo cáo bất kỳ thông tin không chính xác cho chúng tôi thông qua nút "Báo cáo thông tin không chính xác" xuất hiện trong mỗi bước.

Chào mừng Xem 
Hoạt động của trang web
Liên hệ ! Xem 
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License